Меню

Ресурси


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Дилемата: Генно модифицирани храни и консерванти или естествени храни, Powered by Joomla!; free resources by SG website hosting
Начало ПДФ Печат Е-мейл

Генно модифицираните храни


Днес проблемът за състоянието на природата и устойчивото развитие е глобален и осъзнат от мнозинството жители на планетата. Той стои в контекста на жизнената необходимост от съхранение на хармонията между човека и природата. Живеейки в конкретна среда успехът на хората винаги е зависел от това как те се отнасят към нея. Максимата „всеки може да ползва ресурси от всяко място на света”, довеждащо до отношение към природата като към рог на изобилието, се оказва дълбоко погрешна. Днес съвременната концепция за устойчиво развитие възприема природата като самоподържаща се система. Консенсусното виждане поставя въпроса ресурсите да се използват така, че идните поколения да имат еднакъв достъп до тях (макар и да има такива, които подлежат на изчерпване).

Въпросът за производството и използването на генно модифицираните храни и консерванти или естествени храни вълнува много граждани.

Същевременно в учебниците от задължителната подготовка в училище констатирахме крайно оскъдното третиране на въпроси от такъв характер. Така учениците, изучаващи биология в професионалните гимназии, получават твърде малко знания по този актуален за нашето съвремие въпрос. Проектът „Дилемата: Генномодифицирани храни и консерванти или естествени храни” повишава тяхната информираност, разкривайки предимствата и недостатъците от съвременните ДНК – рекомбинантни технологии, а също и засилва компетентността им да преценяват обективно всички опасности и ползи при използването на новите култури.
 

 

 

Анкета

Информирани ли сте за съществуването на генномодифицираните организми и храни?